1a Pedalada Solidària en BTT del THS 2013 a Terrassa

Terrassa , 30 d’abril de 2013. El club ciclista QKs de Llum (QKs.cat) de Terrassa organitza la primera edició de la Pedalada Solidària en BTT en col·laboració amb el 5è THS (Torneig de Hockey Solidari), el proper 8 de juny de 2013 amb sortida al ATHC (Atlètic Terrassa Hockey Club).

Pedalada solidària en BTT 2013
Cartell Pedalada solidària en BTT

El 5è Torneig de Hockey Solidari és un esdeveniment obert a tothom i aquesta edició agruparà a les instal·lacions del club esportiu ATHC a totes les persones, institucions, associacions, esportistes, ciutadans solidaris del nostre país i amants de l’esport, que per una bona causa viuran una jornada esportiva solidària plena d’activitats diverses.

Aquesta edició 2013 del THS s’afegeix la pedalada solidària, una excursió amb bicicleta de muntanya amb dos recorreguts diferents. Un circuit fàcil de 15 km apte per a tothom i un més llarg de 30 km per gent que habitualment practica aquest esport. A part de la sortida en bicicleta, al THS també es faran els habituals torneigs de hockey, tennis i  pàdel,  la caminada i la cursa popular per la muntanya i la clàssica marató de spinning.

L’associació THS destinarà els recursos que es puguin recollir en aquesta edició 2013,  a projectes que es canalitzaran a traves d’entitats de l’àmbit local de Terrassa com Creu Roja Terrassa, l’Associació educativa Can Palet i l’Institut Mont Perdut, sempre amb la característica comuna dels joves com a destinataris. En l’edició anterior del THS 2012, es va aconseguir reunir un total de 30.000€ que van ser donats a diverses entitats solidaries de Terrassa.

Més informació general del THS a  www.TorneigHockeySolidari.org

Més informació de la pedalada solidària i inscripcions: www.qks.cat/pedalada

 
QKs de Llum (QKs.cat)
www.qks.cat
 

Imatges de l’edició anterior THS 2012:

THS 2012 Spinning
THS 2012 Spinning
THS 2012 Hockey
THS 2012 Hockey
THS 2012 Tenis
THS 2012 Tenis
THS 2012 Padel
THS 2012 Padel
THS 2012 Cursa Popular
THS 2012 Cursa Popular

THS 2012 Contes Infantils
THS 2012 Contes Infantils
Terrassa (Barcelona), 20 de abril de 2013. El club ciclista QKs de Llum (QKs.cat) de Terrassa organiza la primera edición de la Pedalada Solidaria en mountain bike en colaboración con el 5º THS (Torneo de Hockey Solidario), el próximo 8 de junio de 2013 con salida des del club ATHC (Atlètic Terrassa Hockey Club).

Pedalada solidaria en BTT 2013
Cartell Pedalada solidaria en BTT 2013

El 5º Torneo de Hockey Solidario es un evento abierto a todo el mundo y esta edición agrupará a las instalaciones del club deportivo ATHC a todas las personas, instituciones, asociaciones, deportistas, ciudadanos solidarios de nuestro país y amantes del deporte, que por una buena causa vivirán una jornada deportiva solidaria llena de actividades diversas.

Ésta edición 2013 del THS se añade la pedalada solidaria, una excursión en bicicleta de montaña con 2 recorridos diferentes. Un circuito fácil de 15 km apto para todo el mundo y uno más largo de 30 km parra la gente que habitualmente practica éste deporte. Aparte de la salida en bicicleta, en el THS también se harán los habituales torneos de hockey, tenis y pádel, la caminada popular por la montaña y el clásico maratón de spinning.

La asociación THS destinará los recursos que se puedan recoger en esta edición 2013 , a proyectos que se canalizarán a través de entidades del ámbito local de Terraza como Cruz Roja Terraza, la Asociación educativa Can Palet y el Instituto Mont Perdut, siempre con la característica común de los jóvenes como destinatarios. En la edición anterior del THS 2012, se consiguió reunir un total de 30.000€ que fueron dados a varias entidades solidarias de Terrassa.

Más información general del THS en la web oficial: www.TorneigHockeySolidari.org

Más información de la pedalada solidaria e inscripciones: www.qks.cat/pedalada

 
QKs de Llum (QKs.cat)
info@qks.cat
www.qks.cat
 

Imagenes de la edición anterior THS 2012:

THS 2012 Spinning
THS 2012 Spinning
THS 2012 Hockey
THS 2012 Hockey
THS 2012 Tenis
THS 2012 Tenis
THS 2012 Padel
THS 2012 Padel
THS 2012 Cursa Popular
THS 2012 MarchaPopular

THS 2012 Contes Infantils
THS 2012 Cuentos Infantiles
Terrassa (Barcelona), April 20, 2013. The cycling club QKs de LLum (QKs.cat) based in Barcelona province (Spain), organized the first edition of the Charity Mountain Bike Ride in collaboration with the 5th THS (Chairty Field Hockey Tournament), next June 8, 2013 starting at ATHC Club (Atletic Terrassa Hockey Club).

Pedalada solidaria en BTT 2013
Cartell Pedalada solidaria en BTT 2013

The 5th THS event is open to everyone and this edition will bring together the facilities of club ATHC all persons, institutions, associations, athletes, caring citizens of our country and sports fans, who for good cause live a joint sports day full of diverse activities.

THS 2013 edition adds the solidarity cycling event with mountain bike. It will have two different routes, an easy one with 20km, circuit suitable for everyone, and another one of 40km for people who habitually practice this sport. Besides the bike event, THS will also do the classic hockey, tennis and paddle tournaments, the popular walking and finally the spinning marathon.

THS association will donate all the resources that can be collected in this edition 2013, to charity projects that will be channeled through the local institutions of Terrassa city. In the previous edition of THS 2012, it brought together a total of 30,000 € which were given to several charity entities of Terrassa.

More general information of THS: www.TorneigHockeySolidari.org

Charity Bike Ride event information and registration: www.qks.cat/pedalada

 
QKs de Llum (QKs.cat)
info@qks.cat
www.qks.cat
 

Images of last edition of THS 2012:

THS 2012 Spinning
THS 2012 Spinning
THS 2012 Hockey
THS 2012 Hockey
THS 2012 Tenis
THS 2012 Tenis
THS 2012 Padel
THS 2012 Padel
THS 2012 Cursa Popular
THS 2012 Cursa Popular

THS 2012 Contes Infantils
THS 2012 Contes Infantils

Leave a Reply